Tjänster

Vad jag erbjuder

Stålkonstruktioner

Modulbyggnationer

Stålstommar

KJ Steelsupport AB

Baljefors 207

465 97 Nossebro

janssonkjellake@gmail.com

076 – 337 29 74